ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΟΜΕΑ

Τι είναι η ΟΜ.Ε.Α.

Η ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της  Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα, Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις, Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά, Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτείται στις Ακαδημαϊκές Μονάδες (Σχολές ή Τμήματα) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησής τους (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2). Η θητεία της ΟΜ.Ε.Α. ισχύει για τη διάρκεια μιας περιόδου Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης και λήγει με την ολοκλήρωση της  διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η ΟΜ.Ε.Α. είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην οικεία Ακαδημαϊκή Μονάδα: παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων  (βλ. Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος/ Διδάσκοντος για τους Φοιτητές), ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ΟΜ.Ε.Α. συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2). Στο έργο της η ΟΜ.Ε.Α. επικουρείται από όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας: επιδιώκει τη συμμετοχή όλων, αλλά και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Η ΟΜ.Ε.Α. καθορίζει και κοινοποιεί εξαρχής τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η διαφάνεια της εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ. με ποιους τρόπους ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις, τρόπους και μέσα επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων, τήρηση αρχείου επικοινωνίας, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, αντιμετώπιση διαφωνιών κλπ.). Υπογραμμίζεται η σημασία του καλού και έγκαιρου προγραμματισμού, της τυποποίησης των διαδικασιών και της περιοδικής ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

ΜΕΛΗ ΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ

2

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΔΗ

4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

2

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΥ

3

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ

5

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

6

ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΔΕΠΣ

1

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

2

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΦΑΣ

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ

2

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3

ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

4

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ

5

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ

6

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΦΤΗ

7

ΣΑΛΩΜΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

8

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟ

1

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΚΑΖΗ

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ

3

ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

4

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΖΗ

5

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΥΛΑΜΗ

6

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ

7

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΝΑΣ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

2

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

3

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

4

Ι. ΦΙΛΟΣ

5

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Α. ΜΠΩΛΟΣ

2

Ε. ΒΟΓΚΛΗΣ

3

ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΛΤΑ

4

Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

5

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1

Α. ΣΤΑΛΙΚΑΣ

2

Π. ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ

3

Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ

4

Β. ΓΙΩΤΣΙΔΗ

5

Χ. ΠΑΡΠΟΥΛΑ

6

Α. ΜΠΡΑΪΛΑΣ

7

ΑΡΓ. ΒΑΤΑΚΗ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΑ

1

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΒΟΛΗΣ

2

ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΟΥ

3

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΜΗΣ

4

BΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

5

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ

6

ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 02-12-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας ορίσθηκε η κάτωθι ΟΜΕΑ :

1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΤΡΑΣ

2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΕΛΛΗΣ

3

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ

4

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

5

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΗΠΑΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

2

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ

3

ΧΑΙΔΟΥ ΑΝΘΟΖΩΗ

4

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΖΑΡΑ

5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ