ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΟΜΕΑ

Τι είναι η ΟΜ.Ε.Α.

Η ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της  Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα, Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις, Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά, Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτείται στις Ακαδημαϊκές Μονάδες (Σχολές ή Τμήματα) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησής τους (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2). Η θητεία της ΟΜ.Ε.Α. ισχύει για τη διάρκεια μιας περιόδου Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης και λήγει με την ολοκλήρωση της  διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η ΟΜ.Ε.Α. είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην οικεία Ακαδημαϊκή Μονάδα: παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων  (βλ. Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος/ Διδάσκοντος για τους Φοιτητές), ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ΟΜ.Ε.Α. συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2). Στο έργο της η ΟΜ.Ε.Α. επικουρείται από όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας: επιδιώκει τη συμμετοχή όλων, αλλά και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Η ΟΜ.Ε.Α. καθορίζει και κοινοποιεί εξαρχής τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η διαφάνεια της εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ. με ποιους τρόπους ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις, τρόπους και μέσα επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων, τήρηση αρχείου επικοινωνίας, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, αντιμετώπιση διαφωνιών κλπ.). Υπογραμμίζεται η σημασία του καλού και έγκαιρου προγραμματισμού, της τυποποίησης των διαδικασιών και της περιοδικής ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

ΜΕΛΗ ΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ                                         

1

Βασιλική Γεωργιάδου

2

Στυλιανή Λαδή

3

Ανδρέας Κόλλιας

4

Ανδρέας Κακριδής

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

Δέσποινα Παπαδοπούλου

2

Ελένη Πρόκου

3

Χρίστος Παπαθεοδώρου

4

Κωνσταντίνος Δημουλάς

5

Θεοδοσία Ανθοπούλου

6

Μαρία Συμεωνάκη

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Κωνσταντίνος Υφαντής

2

Χαράλαμπος Πλατιάς

3

Ανδρέας Γκόφας

4

Γιώργος Ευαγγελόπουλος

5

Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα

6

Σοφία Γαλάνη

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1

Ανδρομάχη Γκαζή

2

Γεώργιος Κλήμης εκπαιδευτική άδεια έως 31.07.2022 

3

Δήμητρα Ιορδάνογλου

4

Αγγελική Γαζή

5

Σταύρος Καπερώνης

6

Δημήτρης Ντούνας

7

Γιάννης Σκαρπέλος

8

Νίκος Λέανδρος

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

Θοδωρής Μαριόλης

2

Πολυξένη Παπαδάκη

3

Λάμπρος Μπαμπαλιούτας

4

Ιωάννης Φίλος

5

Χριστίνα Χριστοπούλου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Άγγελος Μπώλος

2

Ελευθέριος Βόγκλης

3

Ευαγγελία Μπαλτά

4

Νικόλαος Καραβίτης

5

Αιμιλία Παπάζογλου- Μητροπούλου

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

Βασίλειος Τσέλιος

2

Ιωάννα Κεραμίδου

3

Αντώνης Ροβολής

4

Άγγελος Μιμής

5

Γιώργος Μπαμπίνας

6

Ασημίνα Χριστοφόρου

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

1

Ειρήνη Τουντασάκη  

2

Αθηνά Αθανασίου

3

Σοφία Βιδάλη

4

Νίκη Μαρωνίτη

5

Δήμητρα Κόφτη

6

Ανδρέας Νοταράς

7

Σαλώμη Μπουκάλα

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1

Αναστάσιος Σταλίκας

2

Παναγιώτης Κορδούτης

3

Γεράσιμος Προδρομίτης

4

Βασιλική Γιωτσίδη

5

Χριστίνα Παρπούλα

6

Αλέξης Μπραϊλας

7

Αργυρώ Βατάκη

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

1

Ανδρέας Λύτρας

2

Τρύφωνας Κωστόπουλος

3

Χριστίνα Ζαραφωνίτου

4

Βασιλική Καντζάρα

5

Μιλτιάδης Κήπας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Χαράλαμπος Μελετιάδης

2

Νικόλαος Κοταρίδης

3

Γεράσιμος Καραμπελιάς

4

Βασιλική Βλάχου