ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ 01.09.2020 ΕΩΣ 31.01.2022   File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons