ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε ΑΕΙ όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας (Ν. 3374/2005, άρθρο 4).

Προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και mη οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της. 

Στη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου ΑΕΙ.

Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ είναι ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού καθ. Βασίλης Κουγέας.

 

Tακτικά μέλη (σύμφωνα με την από 16.5.2017 απόφαση της Συγκλήτου):

Σακέλλης Ιωάννης καθ. Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

Φουντεδάκη Πηνελόπη καθ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας,

Χρυσοχόου Δημήτριος καθ. Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Επιστημών,

Καραμπελιάς Γεράσιμος καθ.  Τμήματος Κοινωνιολογίας,

Κέφης Βασίλειος καθ. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Μέλλον Ρόμπερττ-Τσαρλς καθ. Τμήματος Ψυχολογίας,

Αθανασίου Αθηνά αναπλ. καθ. Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.