ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

Υποδείγματα ερωτηματολογίων

 

Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων

(μπορείτε να δείτε το φάκελο με την επεξεργασία των ερωτηματολογίων εδώ)

Ενδεικτικά αποτελέσματα

Ερωτηματολόγια ανά Τμήμα

Πλήθος

Ποσοστό

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

819

 12.89%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

495

7.79% 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

218

3.43% 

ΕΜΠΟ

763

12.01% 

ΤΟΠΑ

331

5.21% 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1017

16.01% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

1482

23.33% 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

840

13.22% 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

386

6.07% 

ΣΥΝΟΛΟ

 6351

100%

 

Ερωτηματολόγια ανά έτος

Πλήθος

Ποσοστό

 

2018-2019

2786

 43.86%

2019-2020

3565

56.13% 

ΣΥΝΟΛΟ

 6351

100%

 

Ερωτηματολόγια ανά επίπεδο σπουδών

Πλήθος

Ποσοστό

 

UNDERGRADUATE

6323

99.6%

GRADUATE

28

0.44%

ΣΥΝΟΛΟ

6351

100.0