ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ

(DEPARTMENT)

     ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

            FINAL

   ACCREDITATION

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης            link             link       16-09-2021          4 έτη
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής            link            link       16-09-2021          4 έτη
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
           link             link       16-09-2021          4 έτη
Τμήμα Κοινωνιολογίας            link             link        10-12-2021          4 έτη
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης            link            link       15-02-2022          4 έτη
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας            link            link       15-02-2022          4 έτη
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας            link            link       15-02-2022          4 έτη