ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ

(DEPARTMENT)

    ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

        FINAL

ACCREDITATION

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης            link             link      16-9-2021          4 έτη
 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής            link            link      16-9-2021          4 έτη
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών
           link             link      16-9-2021          4 έτη