ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου

data.modip.panteion.gr

Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας

Αρχή Διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π)

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση /European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολυτεχνείο Κρήτης

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Λάρισας

ΤΕΙ Σερρών

 

Προγράμματα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ)

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΚΔιΒιΜ)

 

Οργανισμοί

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Περιοδικά

Assessment & Evaluation in Higher Education

Quality Assurance in Education

Quality in Higher Education

Teaching in Higher Education

 

Τεκμηρίωση

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων