ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Εσωτερική αξιολόγηση - ενημερωτικό φυλλάδιο
Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης
Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας ακαδημαϊκών μονάδων
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης - Πρότυπο σχήμα
Διευκρινιστικές οδηγίες για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
Απογραφικό δελτίο μαθήματος
Απογραφικό δελτίο διδάσκοντος
Ερωτηματολόγιο φοιτητών
Προοίμιο (Αξιολόγηση Ιδρύματος και Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση)
Ανάλυση Γενικών Κριτηρίων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών 
Σχέδιο Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών
Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις