ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Οδηγός Πιστοποίησης

Οδηγός ECTS

ΕΚΘΕΣΗ της Ομάδας Εργασίας της ΜΟΔΙΠ για τις μεθόδους μέτρησης ετεροαναφορών στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Φόρμα περιγράμματος μαθήματος

Εσωτερική αξιολόγηση - ενημερωτικό φυλλάδιο

Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης

Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας ακαδημαϊκών μονάδων

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης - Πρότυπο σχήμα

Διευκρινιστικές οδηγίες για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης φοιτητών 

Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης φοιτητών 2020-2021

Ανάλυση Γενικών Κριτηρίων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών 

Οδηγίες ΑΔΙΠ για την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΦΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης (Αρ. φύλλου 189-2005)