ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΝόμοςΗμερομηνίαΕφημερίδα της ΚυβέρνησηςΠεριγραφήΦ.Ε.Κ
4076

10/8/2012

159

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις;

4009

6/9/2011195Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
387921/9/2010163Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις
384819/5/201071Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
37944/9/2009156

Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

35778/6/2007130Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
354920/3/200769Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.