ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΔΙΠ - 07-07-2022
Τη Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 10.00 π.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η ΜΟΔΙΠ.
         Θέματα της συζήτησης:
 • Έκθεση ποιοτικής αποτίμησης επιτευγμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου για το έτος 2021 
 • Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
 • Εξέλιξη του έργου «Γραφείο ΜΟΔΙΠ» 
 • Πιστοποίηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
 • EUA 
 • Ανακοινώσεις 
ΜΟΔΙΠ - 05-05-2022
Την Τρίτη 10/05/2022 και ώρα 11.30 π.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η ΜΟΔΙΠ.

Θέματα της συζήτησης: 

 • Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη της Έκθεσης ποιοτικής αποτίμησης επιτευγμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου για το έτος 2021  
 • Εργαστηριακότητα (Κριτήριο Κ4: Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΕΙ) 
 • Scopus: αναζήτηση δημοσιεύσεων, αναφορών, ετεροαναφορών 
 • Στρατηγικοί στόχοι/ αναδιάρθρωση ακαδημαϊκού χάρτη 
 • Ανακοινώσεις 
ΜΟΔΙΠ - 08-03-2022

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 11/03/2022 και ώρα 13:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα της συζήτησης:

 • Απολογισμός δράσης ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου
 • Παρακολούθηση αποφοίτων
 • Αναδιάρθωση ακαδημαϊκού χάρτη
 • Ανακοινώσεις
Σημ.: Θα σας σταλεί link
ΜΟΔΙΠ - 10-01-2022
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ την Τρίτη 18/01/2022 και ώρα 11.00 π.μ.
Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.
Πρόσκληση
ΜΟΔΙΠ - 06-12-2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 13:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα της συζήτησης:

 • Υποβολή ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων των ΑΕΙ
Σημ.: Θα σας σταλεί link
ΜΟΔΙΠ - 23-11-2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα της συζήτησης:

 • Πορεία Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Ερωτηματολόγια
 • Ανακοινώσεις

Σημ.: Θα σας σταλεί link


Πιστοποίηση Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - 13/10/2021

σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 04/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.


Πιστοποίηση Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - 13/10/2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΘΑΑΕ  έχει  προγραμματίσει  την  πιστοποίηση του  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματός Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

   για το χρονικό διάστημα  06/12/2021  –  11/12/2021. Σύντομα  θα  λάβετε  ενημερωτική  επιστολή  για  τη  διαδικασία  πιστοποίησης. 

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

συνημμένο το email


Πιστοποίηση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 23-09-2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΘΑΑΕ  έχει  προγραμματίσει  την  πιστοποίηση του  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματός  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

   για το χρονικό διάστημα  22/11/2021  –  27/11/2021.

Σύντομα  θα  λάβετε  ενημερωτική  επιστολή  για  τη  διαδικασία  πιστοποίησης. 

 


Πιστοποίηση Κοινωνιολογίας - 23-09-2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΘΑΑΕ  έχει  προγραμματίσει  την  πιστοποίηση του  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματός  Κοινωνιολογίας

   για το χρονικό διάστημα  11/10/2021  –  16/10/2021.

Σύντομα  θα  λάβετε  ενημερωτική  επιστολή  για  τη  διαδικασία  πιστοποίησης. 

 


 

ΜΟΔΙΠ - 23-09-2021
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας την Πέμπτη 07/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.
 

 ΜΟΔΙΠ - 23-09-2021
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 13.00 μ.μ.
Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ
Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  στις 19/07/2021 και ώρα 10.00 π.μ. της ΜΟΔΙΠ με τους προέδρους
των Τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) και Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα:
παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  (ΠΠΣ)
των Τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ
Καλείσθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 01/072021 και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
Θέματα της συζήτησης:
 Σχόλια ή παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  (ΠΠΣ) του Τμήματος ΔΕΠΣ του Πανεπιστημίου.
 Στοιχεία ΟΠΕΣΠ του Ιδρύματος.

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και την Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  -10/06/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

Θέμα της συζήτησης: η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

συνημμένη πρόσκληση

 


  

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος ΤΟΠΑ  - 26/05/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

Θέμα της συζήτησης: η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ).

συνημμένο το email

 


 

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 26/05/2021

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος ΔΕΠΣ την Τρίτη 25/05/2021

Θέμα της συζήτησης: η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΠΣ)

 


 

Ενημέρωση σχετικά με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης διδακτικού έργου - 13/05/2021

Η ΜΟΔΙΠ αποστέλλει δύο ανακοινώσεις, μία στα ελληνικά και μία στα αγγλικά, ξεχωριστά για κάθε Γραμματεία,

στις Γραμματείες των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου για να τις αναρτήσουν στις Ιστοσελίδες των Τμημάτων

προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές  για τα ερωτηματολόγια.

Συν/να email

 


 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση διδακτικού έργου - 11/05/2021

​Η ΜΟΔΙΠ ενημερώνει τους διδάσκοντες ότι την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου

των μαθημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου μέσω της πλατφόρμας του eclass,

και αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται στο Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συν/νο το email

 


 

Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθημάτων - 20/04/2021

Η ΜΟΔΙΠ ενημέρωσε την παντειακή κοινότητα ότι η  αξιολόγηση των μαθημάτων

του εαρινού εξαμήνου 2020-21 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Open eClass.

συνημμένο το email

 


  

Πιστοποίηση Κοινωνικής Πολιτικής - 15/04/2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΘΑΑΕ  έχει  προγραμματίσει  την  πιστοποίηση του  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματός  Κοινωνικής Πολιτικής

   για το χρονικό διάστημα  28/06  –  03/07/2021. Σύντομα  θα  λάβετε  ενημερωτική  επιστολή  για  τη  διαδικασία  πιστοποίησης. 

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

συνημμένο το email

 Πιστοποίηση ΤΟΠΑ - 13/04/2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΘΑΑΕ  έχει  προγραμματίσει  την  πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών  Σπουδών

του  Τμήματος  Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης για το διάστημα 21/6  -  26/6/2021.

Σύντομα  θα  λάβετε  ενημερωτική  επιστολή  για  τη  διαδικασία    πιστοποίησης.

 Γραμματεία  ΜΟΔΙΠ

συνημμένο το email

 


 


Πιστοποίηση Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Περιφερειακών  Σπουδών - 13/04/2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΘΑΑΕ  έχει  προγραμματίσει  την  πιστοποίηση  του Προγράμματος Προπτυχιακών  Σπουδών

 του Τμήματός  σας Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Περιφερειακών  Σπουδών  το διάστημα 31/5  - 5/6/2021.

Σύντομα  θα  λάβετε  ενημερωτική  επιστολή  για  τη  διαδικασία    πιστοποίησης. 

Γραμματεία  ΜΟΔΙΠ

συνημμένο το email

 


 

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 13/04/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα της συζήτησης:

 Τελική Έκθεση Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου

 Πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου

Πρόσκληση συνεδρίασης

 

Η Πρόεδρος της ΜΟ ΔΙ Π

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη

 


  

Πιστοποίηση Ιδρύματος - Ενημέρωση ΜΟΔΙΠ - 30/03/2021

Η ΜΟΔΙΠ ενημερώνει τους Προέδρους και τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων για την

Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  (ΕΣΔΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

https://drive.google.com/file/d/1YsetCUiBzXUoJ7dmUw2_u7dnGfvn_Nml/view 

 


 

 Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 12/02/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέμα της συζήτησης: απάντηση στο Σχέδιο της Έκθεσης Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Παντείου Πανεπιστημίου προς την ΕΘΑΑΕ.

 

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη

 


 

Έκθεση/Μελέτη από την Ομάδα Εργασίας της ΜΟΔΙΠ για το θέμα των Ετεροαναφορών  - 17/12/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με Προεδρεύουσα την κα Κουλούρη, συνεδρίασε την Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10 πμ στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου,

όπου εν όψει της αξιολόγησης, η συντονίστρια της Επιτροπής για το θέμα των ετεροαναφορών, κα Αθανασίου παρουσίασε την Πρόταση της Επιτροπής.

Η Πρόταση έγινε δεκτή ομόφωνα από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ.

 Στη συνέχεια  αποφασίστηκε η Πρόταση της Επιτροπής να κατατεθεί στην  επόμενη Σύγκλητο

ώστε να ψηφιστεί και να υιοθετηθεί ως Πολιτική του Ιδρύματος για το θέμα των ετεροαναφορών. 

 


 

Νέα - 17/12/2020

Η ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου ενημερώνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι έχουν υποβληθεί όλες οι

Προτάσεις Πιστοποίησης των ΠΠΣ των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης

του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος μέσω και του εξωτερικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2021.

 


 

Ανακοίνωση - 09/12/2020

Η ενημερωτική συνάντηση του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα  και της Γεν. Δ/ντριας, Δρ. Χρ. Μπέστα με τους Προέδρους των Τμημάτων, τη ΜΟΔΙΠ και τις ΟΜΕΑ του Πάντειου Πανεπιστήμιου θα λάβει χώρα την Παρασκευή 11-12-2020 στις 11:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96082827291?pwd=U0Y0ckE5Mjk3YTgxVmlHcUlhdHJKZz09 

Meeting ID: 960 8282 7291

Passcode: 099506

 


 

 Ανακοίνωση - 28/11/2020

Σας ενημερώνουμε ότι τη 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση των Γραφείων ΜΟΔΙΠ και των Γραφείων Διασύνδεσης

των Πανεπιστημίων της χώρας σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουν τα αντίστοιχα Γραφεία των Πανεπιστημίων.

Ακολουθεί το σχετικό link για τη συνάντηση:

Γραφεία Διασύνδεσης

Hosted by Spiros Bolis

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mb5cefbaf264408b1d0b850c6fbe5d6e1 

Tuesday, Dec 1, 2020 2:00 pm | 3 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 261 5003

Password: 1234

7e2528f9d3fe487889072b93eddd46a5

  


 

Ανακοίνωση - 09/11/2020

Τα Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών,

στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει,  διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα την υποστήριξη

της διδασκαλίας και της μάθησης στα Πανεπιστήμια.

Εφόσον το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του, την ημερίδα θα χαιρετίσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Β. Διγαλάκης (θα λάβετε ενημερωμένο πρόγραμμα εφόσον επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Υφυπουργού).

Στο πάνελ συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο οποίος

θα χαιρετίσει την εκδήλωση και θα παρέμβει με εισήγηση με τίτλο "Σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και φοιτητοκεντρική μάθηση.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας

email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως τις 17 Νοεμβρίου, όπου θα δηλώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να αποσταλεί η πρόσκληση.

 


 

Ανακοίνωση - 9/11/2020
 Αναμόρφωση ερωτηματολογίων των Φοιτητών
Η ΜΟΔΙΠ σε συνεδρίασή της ενέκρινε ομόφωνα, ύστερα από ενσωμάτωση σχολίων και παρατηρήσεων από τα μέλη της, την αναμόρφωση του ερωτηματολογίου των φοιτητών.
Το έργο της αναμόρφωσης είχε αναθέσει στην επιτροπή που απαρτιζόταν από τις κκ  Ξ. Χρυσοχόου (Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας), Μ. Συμεωνάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Δ. Ιορδάνογλου (Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού).

συν/νο το ερωτηματολόγιο

 


 

Ανακοίνωση - 05/11/2020

Στις 4 Νοεμβρίου, η Πρύτανις καθηγήτρια κ. Χρ. Κουλούρη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ καθηγητή κ. Π. Μήτκα

στα γραφεία της ΕΘΑΑΕ και συζήτησαν θέματα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Πρύτανις ενημέρωσε τον κ. Μήτκα για τη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ, την πρόοδο ως προς τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος

και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών καθώς και για τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας του Παντείου λόγω της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ εξέθεσε τους κύριους άξονες της πολιτικής της ΕΘΑΑΕ ενώ

επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η Αρχή στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 


 

Ανακοίνωση - 04/11/2019

Η Πολιτική Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου μετά τη σχετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ. 

Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος

 


 

Ανακοίνωση - 28/06/2019

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με την παρουσία του Προέδρου της ΑΔΙΠ κ. Π. Κυπριανού και της Γενικής Διευθύντριας Χ. Μπέστα, καθώς και των Πρυτανικών Αρχών του Παντείου.

Ο Πρόεδρος και η Γενική Διευθύντρια ανέλυσαν και παρουσίασαν στους Προέδρους των Τμημάτων, στα μέλη της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων και σε στελέχη των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου τις γενικές αρχές του ρόλου της ΑΔΙΠ, τις Διεθνείς Πρακτικές Αξιολόγησης των ΑΕΙ, την ανάγκη Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και την Διαδικασία Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του Παντείου κ. Β. Κουγεάς αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο και την Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ για την παρουσία τους και την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Παντείου. 

 


 

Ενημέρωση από την ΑΔΙΠ - 19 Δεκεμβρίου 2017

Σας πληροφορούμε ότι η ΑΔΙΠ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία συμπλήρωσης των στοιχείων του ΟΠΕΣΠ 

για το ακ. έτος 2015-16 (ημερολογιακό έτος 2016) από 31-12-2017 στις 31-01-2018.

Παρακαλούνται όσα Τμήματα βρίσκονται ακόμη στην αρχή της επεξεργασίας των στοιχείων, να επισπεύσουν τη διαδικασία

για να έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των δεδομένων, καθώς το σύστημα θα κλείσει αμέσως μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.  

 


 

Παρουσίαση – ενημέρωση από την ΑΔΙΠ - 1 Νοεμβρίου 2017

Έπειτα από πρόσκληση της ΑΔΙΠ, η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΔΙΠ,

με θέμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ». Η συνάντηση έλαβε χώρα την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 .

Στην συνάντηση έγινε παρουσίαση–ενημέρωση για την διαδικασία της πιστοποίησης από την κα. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ,

και τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη, Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΔΙΠ, οποίοι εστίασαν στα ακόλουθα θέματα :

 

Η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως αποστολή της ΑΔΙΠ

Τι είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση;

Αναμενόμενα αποτελέσματα της πιστοποίησης

Σύγκριση Πιστοποίησης και Αξιολόγησης

Οι Σημαντικότερες Απαιτήσεις του Προτύπου 

Υλικό Τεκμηρίωσης

Προετοιμασία πιστοποίησης

 


 

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Έρευνας για το Φύλο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σας

προσκαλούν σε ημερίδα με τίτλο: «Έρευνα για το Φύλο-Το Φύλο στην Έρευνα ».

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στις 9.00.

Αμφιθέατρο «Ι. Κρανιδιώτης» Υπουργείο Εξωτερικών Ακαδημίας 1, Αθήνα.


Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τα EEA Grants και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Νορβηγίας και την

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Εγγραφές μέχρι 3 Μαρτίου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 


 

Διοργάνωση Ημερίδας ΜΟ.ΔΙ.Π «Η εμπειρία αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (12/2/2013)

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Ημερίδα

με θέμα «Η Εμπειρία της Αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ

στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 


 

 Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος

Την εβδομάδα από 16/2/2015 έως 23/2/2015 θα γίνει ενημέρωση - παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ στις ΟΜΕΑ και στα Τμήματα.

 


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.ΔΙ.Π. - Υποβολή προτάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.ΔΙ.Π (Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) για την υποβολή προτάσεων

εμπειρογνωμόνων - συνεργατών προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με λήξη προθεσμίας την 23η Νοεμβρίου 2013.