ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

Το απογραφικό δελτίο έρευνας κάθε πότε συμπληρώνεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό;

Το απογραφικό δελτίο έρευνας, δηλαδή τα βιογραφικά στοιχεία, το επιστημονικό, διοικητικό και κοινωνικό έργο μπορεί να συμπληρώνεται και να ανανεώνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκών εξαμήνων από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τελική οριστικοποίηση των στοιχείων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται η 1η Ιουνίου. Τα δεδομένα έπειτα θα αποστέλλονται στις Ο.ΜΕ.Α. κάθε τμήματος για την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων.

 

Τα απογραφικά δελτία εξαμηνιαίου μαθήματος κάθε πότε συμπληρώνεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό;

Το εκπαιδευτικό έργο συμπληρώνεται για κάθε μάθημα στο τέλος του εξαμήνου που ανήκει το μάθημα αυτό.

 

Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία, πόσες φορές θα  συμπληρωθεί το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος;

Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος συμπληρώνεται μία μόνο φορά, με τη συνεργασία και των δύο διδασκόντων.