ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

Τι είναι η ΜΟΔΙΠ

Περισσότερα 


ΕΘΑΑΕ

Περισσότερα


Γραφείο ΜΟΔΙΠ 

Περισσότερα


Νέα της ΜΟΔΙΠ

Περισσότερα


Εκθέσεις Αξιολόγησεις

Περισσότερα


Επικοινωνία

Περισσότερα

 

Στόχοι της ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟΔΙΠ του Πάντειου Πανεπιστημίου αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύματος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της. 

Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ είναι η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Καθ. Χριστίνα Κουλούρη.

 

Το έργο ΜΟΔΙΠ

Βασικός στόχος του έργου της ΜΟΔΙΠ είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποβοηθάει και θα διευκολύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος. 

Ο κύριος σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος αξιολόγησης είναι η συλλογή αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους και φοιτητές της Παντείου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται στο σύστημα και υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης και επεξεργασίας τους στο μέλλον. 

Για είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα μέλη ΔΕΠ και οι Γραμματείες των Τμημάτων μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς βαθμολογίας που διαθέτουν στην παρακάτω σελίδα: data.modip.panteion.gr