ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

Τι είναι η ΜΟΔΙΠ

Περισσότερα 


Α.ΔΙ.Π.

Περισσότερα


Γραφείο ΜΟΔΙΠ 

Περισσότερα


Νέα της ΜΟΔΙΠ

Περισσότερα


Εκθέσεις Αξιολόγησεις

Περισσότερα


Επικοινωνία

Περισσότερα

 

Στόχοι της ΜΟΔΙΠ

 

Η ΜΟΔΙΠ του Πάντειου Πανεπιστημίου αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύματος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Δράσεις ΜΟΔΙΠ

  • Συνεργασίες
  • Θεματικά δίκτυα
  • Κώδικας Δεοντολογίας
  • Ποιότητα

 

Περισσότερα

Το έργο ΜΟΔΙΠ

Το Έργο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πάντειου Πανεπιστημίου υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.